กราบอำลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์


วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 นายสุชาติ ชาติวรรณ ผุ้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
พร้อมด้วยคณะครู-อาจารย์และบุคลากรในสถานศึกษา ร่วมส่งและกราบอำลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
โอกาสที่นายบุญลือ อยู่คง เดินทางไปรับตำแหน่งผู้อำนวยวิทยาลัยการอาชีพชนแดน