ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบและอนุมัติผลการเรียนภาคเรียนที่1/2563


วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นายอุเทน ปิ่นม่วง รองผู้อำนวยการฝ่ายบิรหารทรัพยากร
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบและอนุมัติผล
การเรียนภาคเรียนที่1/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก