ประชุมพิจารณางบลงทุนครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน นายสุชาติ ชาติวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
เป็นประธานการประชุมพิจารณางบลงทุนครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2565
โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนกและหัวหน้างาน เข้าประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 1
อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก