ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ครูอัตราจ้าง)

ประกาศรายชื่อผลการคัดลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ครูอัตราจ้างสอน)