ทำความสะอาดล้างถนนและสนามกีฬาเอนกประสงค์


วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นายบรรจง พรมเวียง หัวหน้างานอาคารสถานที่
ได้รับการอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำรถน้ำมาทำความการล้างถนนและ
สนามกีฬาเอนกประสงค์ภายในสถานศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก