พิธีเปิดกองลูกเสือวิสามัญและเนตรนารี ภาคเรียนที่ 2/2563


วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นายอินทราวุฒิ แสงคล้า เป็นประธานเปิดกองลูกเสือ
วิสามัญและเนตรนารี ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยมีสามชิกชมรมลูกเสือวิสามัญและเนตรนารี
และผู้กำกับกองลูกเสือทุกนายเข้าร่วมในพิธีเปิดพร้อมกัน ณ บริเวณโดมสนามกีฬาเอนกประสงค์
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก