ประชุมพนักงานราชการ/ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว ภาคเรียนที่ 2/2563

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 นายสุชาติ ชาติวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกพร้อมด้วย
รองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย เปิดการประชุมพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลุกจ้างชั่วคราว
ในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก