ประชุมอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ2564


วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 นายสุชาติ ชาติวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมประชุมอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ2564
ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารวิทยาบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก