ประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conferencecและเว็บไซด์ ครั้งที่ 1/2563


วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 นายปราโมทย์ บุญเลิศล้ำ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
เป็นประธานการประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conferencecและเว็บไซด์ ครั้งที่ 1/2563
โดยมีคณะผู้บริหารสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมประชุม
ณ ห้องสมาร์ท คลาสรูม วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก