แนะแนวการศึกษาต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีตาก มาบรรยายพิเศษ
แนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ให้กับนักศึกษาทุกแผนกช่าง
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก