เจ้าภาพสวดพระอภิธรรม

วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 นายอุเทน ปิ่นม่วง รองผู้อำนวยการฝ่ายบิหารทรัพยากร
นำคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม
บิดาของนายประพันธ์ วุ่นเฮง นักการภารโรง ณ วัดสระเศรษฐี ตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก