ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินจากสถาปนิกรับรองหลักสูตร(ปรับปรุง) ปีการศึกษา 2555และ2557


วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 นายสุชาติ ชาติวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินจากสถาปนิก เพื่อรับรองหลักสูตร(ปรับปรุง)
ปีการศึกษา 2555และ2557โดยมีนายเดชณรงค์ รอดซุง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกพร้อม
และนายสุทธิเดช เพิ่มสินธ์ หัวหน้าแผนกสถาปัตยกรรมและอาจารย์วรนุช พรสเนาะ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
พร้อมด้วยคณะครู-อาจารย์แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม ตัวแทนสถานประกอบการ และศิษย์เก่า เข้าร่วประชุมพร้อมกัน
ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก