กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ-สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำปฏิญาณตนหน้าเสาธง


วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 07.50 น. นายวิลาศ เฟื่องระย้า รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก นำคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ และบุคลากรในสถานศึกษา ร่วมการจัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวปฏิญาณตน ตามหนังสือจากศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก