ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแฟลตจำนวน 1 หลัง(สถานที่ก่อสร้างบึงแก่งใหญ่ ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก) ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแฟลตจำนวน 1 หลัง(สถานที่ก่อสร้างบึงแก่งใหญ่ ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก) ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)