ประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุชาติ ชาติวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ฝ่ายแผนงานและความร่มมือ ครั้งที่ 1
ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

คณะ