กล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกต่อสถานบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการเป็นข้าราชการที่ดี


วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 นายวิลาศ เฟื่องระย้า รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก นำคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษา
กล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกต่อสถานบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการเป็นข้าราชการที่ดี
ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก