การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมผู้นำองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิลาศ เฟื่องระย้า รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา
เป็นประธานเปิดงาน การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมผู้นำองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
โดยมีคณะครู-อาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกัน ณ ห้องประชุมชั้น 3
อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก