งานขาว-ดำ

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก นายอุเทน ปิ่นม่วง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
นำคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม
มารดาของอาจารย์รัตติยา จันทร์มี แผนกวิชาสามัญ ณ วัดพลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก