จุดคัดกรองเข้าวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกตรวจเข้มการแพร่ระบาดโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกยังคงเฝ้าระวังตรวจเข้มการเข้า-ออกของนักเรียน-นักศึกษาวิทยาลัยฯ
โดยยังเพิ่มมาตรการจุดคัดกรองการแพร่ระบาดโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019
ณ  บริเวณทางเข้าของวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก