บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด มอบทุนการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 นายวิลาศ เฟื่องระย้า รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา
นำคณะครู-อาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกรับมอบทุนการศึกษาทุนละ 5,000 บาทรวมทั้งสิ้น
เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท จากบริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด มอบทุนการศึกษา
โดยรับมอบ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก