ประชุมเตรียมการดำเนินการสรงน้ำองค์พระวิษณุกรรม รับมอบตัวนักเรียน-นักศึกษาและพิธีมอบประกาศนียบัตร (ปวช.3และปวส.2)ประจำปีการศึกษา 2563


วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 นายอุเทน ปิ่นม่วง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
เป็นประธานการประชุมเตรียมการดำเนินงานพิธีสรงน้ำองค์พระวิษณุกรรม รับมอบตัวนักเรียน-นักศึกษา และพิธีมอบประกาศนียบัตร
(ปวช.3และปวส.2)ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีหัวหน้าแผนกและหัวหน้างาน เข้าร่วประชุมพร้อมกัน
ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก