พิธีรดน้ำขอพรคุณครูข้าราชการอาวุโส เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 นายสุชาติ ชาติวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
นำคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ และบุคลากรในสถานศึกษาจัดพิธีรดน้ำขอพรคุณครูข้าราชการอาวุโส
เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก