การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช.1ทุกแผนกช่าง ประจำปีการศึกษา 2564

วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 นายเดชณรงค์ รอดซุง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
ตรวจเยี่ยมและดูแลความเรียบร้อย ในการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช.1ทุกแผนกช่าง
ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีคณะกรรมการดำเนินการสอบข้อเขียนในช่วงเช้า ณ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก