“หยิบแต่พอดี ถ้าเรามีใส่ตู้แบ่งปัน”

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 นายสุชาติ ชาติวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
พร้อมด้วยคณะรองผู้บริหารทั้ง 4 ฝ่ายและบุคลากรในสถานศึกษานำของกิน ของใช้มาใส่ตู้ปันสุข
เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทั่วไปณ บริเวณหน้าวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก