ประชุมออนไลน์(ทางกลุ่มไลน์คณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก)

วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 นายสุชาติ ชาติวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
เป็นประธานการประชุมออนไลน์(ทางกลุ่มไลน์คณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก)
โดยมีรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่ายเข้าร่วมประชุม ณ ห้อง Smart Classroom วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก