โครงการศูนย์บริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it จิตอาสา

วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564 นายสุชาติ ชาติวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก นำคณะผู้บริหาร
ครู-อาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา เปิดศูนย์บริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it จิตอาสา บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทุกชนิดและรถจักรยานยนต์ เพื่อบรรเทาความเดือนของประชาชนทั่วไป
ณ อบต.มะขามสูง จังหวัดพิษณุโลก