ประชุมการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและการจัดตารางเรียน-ตารางสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 นายเดชณรงค์ รอดซุง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุม
การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและ การจัดตารางเรียน-ตารางสอน ประจำภาคเรียนที่ 2
ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก