ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ นักการ พนักงานขับรถ และยามรักษาการณ์)ประจำปีงบประมาณ 2564

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 นายอุเทน ปิ่นม่วง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ นักการ พนักงานขับรถ
และยามรักษาการณ์)ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องSmart Cassroom อาคารอำนวยการ วิทยลัยเทคนิคพิษณุโลก