ประกาศกำหนดการลงทะเบียนเรียน ระดับปริญญาตรี

ประกาศกำหนดการลงทะเบียนเรียน เรียนฤดูร้อน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติ ปีการศึกษา 2559

Continue reading

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีแม่พิมพิ์ ประจำปีการศึกษา 2560 Continue reading

พิธีเปิดการปัจฉิมนิเทศนักเรียน-นักศึกษา

พิธีเปิดการปัจฉิมนิเทศนักเรียน-นักศึกษา ระดับปวช.3และปวส.2ทุกแผนกช่าง ประจำปีการศึกษา 2559

ขอแสดงความเสียใจกับคุณครูสุกรี ชูติกาญจน์ หัวหน้างานทวิภาคี

ขอแสดงความเสียใจกับคุณครูสุกรี ชูติกาญจน์ หัวหน้างานทวิภาคี

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ขอแสดงความเสียใจกับคุณครูสุกรี ชูติกาญจน์ หัวหน้างานทวิภาคี ที่มารดาเสียชีวิต
ณ จังหวัดนราธิวาส

แผนการเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นภาคฤดูร้อน

แผนการเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นภาคฤดูร้อน

การประชุมการวางแผนการเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นภาคฤดูร้อนและการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ปีงบประมาณ 2560

 

แบบฟอร์มโครงการปีงบประมาณ 60

แบบฟอร์มโครงการปีงบประมาณ 60 (เพิ่มช่องรายได้)

แบบฟอร์มโครงการปีงบประมาณ 60  update: 2017-02-09