ประกาศมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2560

ให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม

ขั้นตอนการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคและระดับชาติ

ขั้นตอนการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคและระดับชาติ

Continue reading

รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน ภาคเรียนที่ 2/2559 ครั้งที่ 1

รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน ภาคเรียนที่ 2/2559 ครั้งที่ 1

Continue reading

รายงานการประชุมผู้บริหาร ครูและบุคลากร ภาคเรียน2/2559 ครั้งที่ 1

รายงานการประชุมผู้บริหาร ครูและบุคลากร ภาคเรียนที่ 2/2559 ครั้งที่ 1

Continue reading

การประกวดนวัตกรรมชิงเงินรางวัลกว่า 200,000 บาท

การประกวดนวัตกรรมชิงเงินรางวัลกว่า 200,000 บาท

เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเกษตรและอาหาร ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท เปิดสมัครตั้งแต่วันนี้ – 19 พ.ค. 60 สมัครทางออนไลน์ www.ipthailand.go.th สอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

รายละเอียดเพิ่มเติม