Author
ปุณณฐา

โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562
นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุลประธานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
 ...  Read more

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562
นายบุญลือ อยู่คง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวางแผนงานและความร่วมมือนำคณะผู้บริหาร
 ...  Read more

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม62

วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562
นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
 ...  Read more

ประชุมการจัดกิจกรรมจิตอาสาซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องมือทางการเกษตรขนาดเล็ก

วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00น.
นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ...  Read more