Author
ปุณณฐา

ประชุมเชิงปฏิบัติการสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา09.00น.
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ...  Read more

พิธีเปิดศูนย์บริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก

วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00น.
นายสุรชัย มณีปะกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิด
 ...  Read more

ประชุมผู้ปกครอง นักเรียน-นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

6 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น.นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
 ...  Read more