Author
ปุณณฐา

กราบอำลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์-ส่งคณะคุณครูผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2562

วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562
เวลา09:09น.นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
 ...  Read more

พิธีส่งมอบบ้าน ให้กับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุล

วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562
นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประธานพิธีส่งมอบบ้าน
 ...  Read more