Author
ปุณณฐา

การอบรมใช้งานเบื้องต้น KidBright บอร์ดสมองกลฝังตัว

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
เปิดโครงการอบรมใช้งานเบื้องต้น ...  Read more

ปิดการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562
เวลา 09.00น.นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
 ...  Read more

อบรมเชิงปฎิบัติการการใช้ภาษาอังกฤษ

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 09.00น.
แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์ หมวดวิชาภาษาอังกฤษ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษ
 ...  Read more