Author
ปุณณฐา

กิจกรรมความร่วมมือออก”หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562เวลา09.00น.
นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
 ...  Read more

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่ออนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562
เวลา10.00น.นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
 ...  Read more

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562
นายพิษณ รัตน์เลิศลบ รองประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลกให้เกียรติเป็นประธานเปิด”สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”
 ...  Read more

ประชุมกิจกรรมและเปลี่ยนการจัดการและการลงทุนเสริมทางวิชาการ

วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562
เวลา09.00น.นายบุญลือ อยู่คง รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและความร่วมมือ ...  Read more

แนะแนวทางการศึกษาต่อของบริษัท เอส ซี แมนเนจเมนท์(SCM)

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562
เวลา09.00น.นายนิติธร สนั่นนาม หัวหน้างานแนะแนวเพื่อการอาชีพนำบริษัท ...  Read more