Author
ปุณณฐา

พิธีเปิดการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่/2561

วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561
นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุลประธานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลกให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน
 ...  Read more

ประชุมแข่งทักษะพื้นฐาน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 30

วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา10.00น.
นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ...  Read more