Author
ปุณณฐา

ประชุมเตรียมการสอบพนักงานราชการ

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562
เวลา 09.00น.นายเจด็จ สนองคุณ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร ...  Read more

ประชุมเตรียมงานมอบประกาศนียบัตร/2561

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562
เวลา 09.30น.นายเจด็จ สนองคุณ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมงานมอบประกาศนียบัตร ...  Read more

งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษา ครั้งที่ 20

นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ประธานอาชีวศึกษาภาคเหนือ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้บังคับ
การค่ายฯได้รับรางวัลผู้บริหาร ...  Read more