Author
ปุณณฐา

ขับขี่ปลอดภัย

วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 07.40 น.นายปรีชา ภู่สมบัติขจร รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา มอบของรางวัลให้กับนักเรียน-นักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญาหาใน ...  Read more

ประชุมติดตามดำเนินงาน

วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 17.00 น.ศาสตาจารย์คลินิกนายแพทย์ อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่า
การกระทรวงศึกษาธิการเข้าเป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล
 ...  Read more