Author
ปุณณฐา

พิษณุโลกเกมส์

วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 18.20 น.ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ให้เกียรติเปิดงานการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชาติ ...  Read more