กำหนดการรับสมัคร

สอบสัมภาษณ์โควตา ปวช.และปวส.

วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 08.30น.นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ รองผู้อำนยการฝ่ายวิชาการและนายปรีชา ภู่สมบัติขจร
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา 

กล่าวต้อนรับนักเรียนประเภทโควตา
ระดับปวช.และปวส.ทุกแผนกช่าง เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

 ...  Read more

มอบตัวโควตา ปวส.(สายตรง)

วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 08.30-16.30น.นายเจด็จ สนองคุณ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
ตรวจความเรียบร้อยการดำเนินการรับมอบตัวโควตา ระดับ ปวส.(สายตรง)


โดยมีนายเสกสรร ประทิศ หัวหน้างานทะเบียนพร้อมด้วยคณะกรรมการ
ดำเนินการรับมอบตัว

 ...  Read more