กำหนดการรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปี 2561

ประกาศรายชื่อนักเรียน-นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช.,ปวส.(ม.6) และปวส.(สายตรง) ...  Read more

สอบคัดเลือกนักศึกษาระดับ ปวส.ทุกแผนกช่าง/2561

วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00น.นายสุพัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก นำคณะผู้บริหาร ...  Read more