กำหนดการรับสมัคร

สอบคัดเลือกนักศึกษาระดับ ปวส.ทุกแผนกช่าง/2561

วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00น.นายสุพัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก นำคณะผู้บริหาร ...  Read more