ข่าวด่วน-ข่าวเด่น

นักเรียน-นักศึกษา เข้าปรับปรุงประวัติ (v-cop) ประจำปีการศึกษา 2560

ด้วย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ มีความประสงค์จัดเก็บข้อมูลศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา ...  Read more