ข่าวสารและกิจกรรม

นักเรียนเครือข่ายโรงเรียนอำเภอ ชาติตระการ 4 เข้าศึกษาดูงาน

วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562
เวลา09.00น.นายบุญลือ อยู่คง รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนงานและความร่วมมือ
 ...  Read more

โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562
นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุลประธานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
 ...  Read more

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562
นายบุญลือ อยู่คง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวางแผนงานและความร่วมมือนำคณะผู้บริหาร
 ...  Read more

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม62

วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562
นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
 ...  Read more

บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด โครงการเอส 1 มอบทุนการศึกษา/2562

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562เวลา 14.00น.
นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ...  Read more

มอบเกียรติบัตรคณะครูปรึกษาและนักเรียน-นักศึกษาที่ได้รับรางวันการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ ระดับ อศจ./2563

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
 ...  Read more

โครงการอาชีวะใส่ใจ ขับขี่ปลอดภัย ท่อไม่ดัง รถไม่แต่ง

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา07.40น.
นายสมพร รักถึง หัวหน้างานปกครอง จัดโครงการ”อาชีวะใส่ใจ ...  Read more

ต้อนรับผู้แทนจากประเทศจีน ติดตามและตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ภาษาจีน

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562เวล14.00น.
นายเจด็จ สนองคุณ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา ...  Read more

พิธีเปิดการแข่งขันประกวดร้องเพลงสากล ไทยสากล และเพลงไทยลูกทุ่ง

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562เวลา09.00น.
นายเจด็จ สนองคุณ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน-นักศึกษา ...  Read more