ข่าวสารและกิจกรรม

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00น.
นายพิษณุ รัตน์เลิศลบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก
 ...  Read more

พิธีเปิดศูนย์บริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก

วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00น.
นายสุรชัย มณีปะกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิด
 ...  Read more