ข่าวสารและกิจกรรม

ต้อนรับนายนพรุจน์ วันเพ็ง นักกีฬามวยไทยสมัครเล่น (แชมป์โลก)

วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562
นายบรรจง พรมเวียง แผนกวิชาช่างไฟฟ้านำคณะทีมโค้ชมวยสากลและมวยไทย
 ...  Read more

กราบอำลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์-ส่งคณะคุณครูผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2562

วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562
เวลา09:09น.นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
 ...  Read more

พิธีส่งมอบบ้าน ให้กับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุล

วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562
นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประธานพิธีส่งมอบบ้าน
 ...  Read more

ประชุมการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ที่นำชื่อเสียงสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563

วันพุธที่ 25 กันยายน 2562
เวลา09.30น.นายปรีชา การัก ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
ประธานคณะกรรมการการประชุมการพิจารณาคัดเลือกเด็กและ ...  Read more

มอบรางวัลให้กับนักเรียน-นักศึกษา ที่ตอบแบบประเมินสแกน QR Code

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562
นายชาญชัย วิเศษสุมน หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
 ...  Read more

มอบทุนมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชนในพระบรมราชนูปถัมถ์

วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562
เวลา 13.30น.นายสัมฤทธิ์ ไวเปีย รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกรักษาการแทนศึกษาธิการ
 ...  Read more