ข่าวสารและกิจกรรม

ถ่ายทำวีดีทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนสายอาชีวศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562
เวลา14.00น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ...  Read more

มอบรางวัลนักเรียน-นักศึกษาที่เรียนภาษาอังกฤษใน Application EchoVE หลักสูตร English for Work

วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
มอบรางวัลนักเรียน-นักศึกษาที่เรียนภาษาอังกฤษใน ...  Read more

ร่วมพิธีวางพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวาย พระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562
เวลา19.00น.นายเจด็จ สนองคุณ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
 ...  Read more