ข่าวสารและกิจกรรม

ส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยน

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561เวลา15.00น.นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนชื่อ Abel ...  Read more