ข่าวสารและกิจกรรม

การปฐมนิเทศนักเรียน-นักศึกษา/ก่อนออกฝึกงานภาคเรียนที่ 1/2562

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562เวลา 09.00น.
นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
 ...  Read more

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน-นักศึกษาใหม่(ระดับปวช.1และปวส.1)ประจำปี 2562

วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
 ...  Read more