ข่าวสารและกิจกรรม

ต้อนรับคณะผู้บริหารธนาคารออมสิน เข้าเยี่ยมชมและติดตามปัญหาโครงการการนำร่อง GSB Digital School Bank

วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562
เวลา13.00น.นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
 ...  Read more

มอบดอกไม้ให้กับคณะครู ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2562

วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562
นักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก รับฟังโอวาทและมอบดอกไม้ให้กับคณะครู
 ...  Read more

เกษียณอายุราชการสังกัดอาชีวศึกษาภาคเหนือ “ร้อยรักดวงใจ กษิณาลัยภาคเหนือ 62″ประจำปี 2562

วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562
นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ ...  Read more

มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้เกษียณอายุราชการสังกัดอาชีวศึกษาภาคเหนือ ประจำปี 2562

วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา เป็นประธานมอบใบประกาศ
 ...  Read more