ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการ”ศูนย์รักล้อครั้งที่ 17ศูนย์รักล้อ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก”

วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562
เวลา 09.00น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิกาคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ...  Read more

พิธีจุดวางพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง

วันจันทร์ที่ 12 สิงหาาคม252
นายเจด็จ สนองคุณ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
 ...  Read more

ถ่ายทำวีดีทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนสายอาชีวศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562
เวลา14.00น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ...  Read more

มอบรางวัลนักเรียน-นักศึกษาที่เรียนภาษาอังกฤษใน Application EchoVE หลักสูตร English for Work

วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
มอบรางวัลนักเรียน-นักศึกษาที่เรียนภาษาอังกฤษใน ...  Read more