ข่าวสารและกิจกรรม

โรงเรียนมัธยมเข้าศึกษาดูงาน

วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 10.00น.นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกพร้อมคณะผู้บริหาร ...  Read more