ข่าวสารและกิจกรรม

ร่วมพิธีวางพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวาย พระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562
เวลา19.00น.นายเจด็จ สนองคุณ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
 ...  Read more

โครงการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ

วัเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562
เวลา09.00น.นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
 ...  Read more

จัดพิธีถวาย สัตย์ปฏิญาณฯและลงนามถวายพระชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562เวลา07.40น.
นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
 ...  Read more

เลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคพิิษณุโลก
จัดการเลือกตั้งนายกและคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ...  Read more

โครงการศึกษาดูงานสถานที่ ประกอบการของนักเรียน-นักศึกษางาน  ส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

วันศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2562
นายชนะจิต คำแผง หัวหน้างาน ส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบ
ธุรกิจ ...  Read more

โครงการ(ศธ.)ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00น.
นายสุด ปลื้มใจ หัวหน้าแผนกวิชาสามัญและนายกิตติ์ธเนศ ศิริสุริยธนกิจ
 ...  Read more