ข่าวสารและกิจกรรม

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน-นักศึกษาใหม่(ระดับปวช.1และปวส.1)ประจำปี 2562

วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
 ...  Read more

Fit it center

วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกโดยนายพิเชษฐ์ พุฒซ้อน หัวหน้างานโครงการพิเศษ
 ...  Read more

ตรวจประเมินศูนย์บ่มเพาะ

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562
เวลา 13.30น.นายสุรพล วรินทร์เวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสองแคว
เป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการในสถานศึกษา ...  Read more