ข่าวอบรม ประชุม สัมมนา

ประชุมป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา จังหวัดพิษณุโลก

วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา10.00น.
นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
 ...  Read more

การอบรมการบริหารจัดการระบบเครือข่ายไร้สาย

วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562
เวลา08.00-16.30น.นายสมปอง ศรีลักษณ์ หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
จัดอบรมการบริหารจัดการระบบเครือข่ายไร้สาย ...  Read more

ประชุมการจัดกิจกรรมจิตอาสาซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องมือทางการเกษตรขนาดเล็ก

วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00น.
นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ...  Read more

ประชุมคณะกรรมการและครูที่ปรึกษาเตรียมแข่งขันทักษะที่จังหวัดสุโขทัย

วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา09.00น.
นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ...  Read more

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่ออนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562
เวลา10.00น.นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
 ...  Read more

ประชุมกิจกรรมและเปลี่ยนการจัดการและการลงทุนเสริมทางวิชาการ

วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562
เวลา09.00น.นายบุญลือ อยู่คง รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและความร่วมมือ ...  Read more

สรุปผลการดำเนินการจัดการเรียน-การสอน ระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต(5 หลักสูตร)

วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา15.00น.
นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
 ...  Read more