ข่าวอบรม ประชุม สัมมนา

ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่าย ...  Read more

ประชุมแผนการเรียนสำหรับนักศึกษา รหัส 2563

วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563
นายบุญลือ อยู่คง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมแผนการเรียนสำหรับนักศึกษา
 ...  Read more

การประมูลร้านค้า และบริหารจัดการโรงอาหาร วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563
นายเจด็จ สนองคุณ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา
 ...  Read more

การอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการ”อาชีวะฝีมือชน สู่ช่างมืออาชีพ”

วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการ”อาชีวะฝีมือชน ...  Read more

ประชุม”การรับนักศึกษาระดับปริญาญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563″

วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
ประธานการประชุมหัวหน้าแผนกทุกท่านและ ...  Read more

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาและอนุมัติผลการเรียน

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาและอนุมัติผลการเรียน
 ...  Read more

มอบเกียรติบัตรและปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า(Electric Motorcycle Innovation)

วันศุกร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
 ...  Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า(Electric Motorcycle Innovation)

วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
 ...  Read more