ข่าวอบรม ประชุม สัมมนา

ประชุมเตรียมความพร้อมสอบ V-NET ประจำปี 2563

วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 นายบุญลือ อยู่คง รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนงานและงบประมาณ
เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมสอบ ...  Read more

แนะแนวการศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563
อาจารย์วรนุช พร เสนาะ หัวหน้า  สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ระดับปริญญาตรี
 ...  Read more

ประชุมภาคี 4 ฝ่ายพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกรายการหนังสือเรียนฟรี 15 ปี

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563
นายบุญลือ อยู่คง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวางแผนงานและงบประมาณ
ประธานการประชุมภาคี ...  Read more

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อสรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ครั้งที่ 31

วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
ประธานการประชุมคณะผู้บริหาร ...  Read more

โครงการทวิภาคี”บริษัท พร้อม เทคโน เซอร์วิส จำกัด” แนวแนวการฝึกงาน

วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 งานทวิภาคีจัดโครงการแนะแนวการเข้ารับการฝึกงาน
โดยมีนายนิสิต พลภักดี  ...  Read more

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการซ่อมอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม

วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการซ่อมอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมโรงเรียนใน
 ...  Read more

ประชุมป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา จังหวัดพิษณุโลก

วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา10.00น.
นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
 ...  Read more

การอบรมการบริหารจัดการระบบเครือข่ายไร้สาย

วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562
เวลา08.00-16.30น.นายสมปอง ศรีลักษณ์ หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
จัดอบรมการบริหารจัดการระบบเครือข่ายไร้สาย ...  Read more