ข่าวอบรม ประชุม สัมมนา

ติดตามการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 2)

วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น.
นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
 ...  Read more

ปัญาหาการวัดผลประเมินผลการศึกษา/ด้วยโปรแกรมRMS

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561
เวลา10.00น.นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมแนวทาง
 ...  Read more