ข่าวอบรม ประชุม สัมมนา

การสอบคัดเลือกครูภาษาอังกฤษ

วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น.นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
เป็นประธานการสอบคัดเลือกครูภาษาอังกฤษ ...  Read more

หลักสูตรบ่มเพาะวิสาหกิจ

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00-17.00 น.วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรบ่มเพาะวิสาหกิจแก่นักเรียน-นักศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้เพิ่มทักษะด้านการเขียนแผนธุรกิจส่งเสริมหารายได้
 ...  Read more

ส่งรายชื่อนักเรียน-นักศึกษาเข้าอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการหลักสูตรบ่มเพาะฯ

ด้วย งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ ได้มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรบ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา ...  Read more

กำหนดการเข้าค่ายพักแรมกองลูกเสือ

กำหนดการเข้าค่ายพักแรมกองลูกเสือ และเนตรนารีวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวศูนย์ศึกษาธรรมชาติ และสัตว์ป่าพิษณุโลก

เอกสารประกอบการประชุมการประเมินผลปฎิบัติราชการ

เอกสารประกอบการประชุมการประเมินผลปฎิบัติราชการของส่วนราชการภายในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ...  Read more