ข่าวอบรม ประชุม สัมมนา

ประชุมสถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3

วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น.นายสงวน หอกคำ ผู้อำนวยาการสถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
เป็นประธานการประชุมของสถานบันฯโดยมีคณะผู้บริหารอาชีวศึกษา ...  Read more

ประชุมเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 14.30 น.นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
 ...  Read more

ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. นายเจด็จ สนองคุณ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกและนายปรีชา ...  Read more

การคัดเลือกนักเรียน-นักศึกษา พระราชทาน

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น.นายเจด็จ สนองคุณ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
เป็นประธานการประชุมการคัดเลือกนักเรียน-นักศึกษาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ...  Read more