ข่าวอบรม ประชุม สัมมนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ภาษาอังกฤษ

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ หมวดวิชาภาษาอังกฤษ
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ...  Read more

ประชุมพิจารณาบริษัทประกันภัย

วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562
เวลา 09.00น.นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก เป็นประธานการพิจารณาและคัดเลือก บริษัทประกันภัย
 ...  Read more