ข่าวอบรม ประชุม สัมมนา

ประชุมรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็กทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศเทศไทย)

นพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562
เวลา09.00น.นายเจด็จ สนองคุณ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
ประธานกล่าวต้อนรับบริษัท ...  Read more

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เตรียมการจัดการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและการแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพื้นฐาน

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562
เวลา09.00น.นายเจด็จ สนองคุณ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ...  Read more

การนิเทศติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562
นายเจด็จ สนองคุณ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรและฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา
 ...  Read more

ประชุมผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ภาครัฐและเอกชน

วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00น.
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานการประชุม
 ...  Read more

มอบทุน-รับสมัครนักศึกษาฝึกงานกับบริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา08.30น.
นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
 ...  Read more

ประชุมการขับเคลื่อนสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562เวลา12.30น.
นายพิษณุ  รัตน์เลิศลบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก ...  Read more