ข่าวอบรม ประชุม สัมมนา

การอบรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยทักษะ-การคิดวิเคราะห์

20 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 3) หน่วยพัฒนาครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยทักษะการคิดวิเคราะห์
 ...  Read more

การอบรม”การเขียนโปรแกรมควบคุมระบบหุ่นยนต์ในยุคดิจิทัล 4.0″

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.00 น.
นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
 ...  Read more

การอบรมการเขียนโปรแกรมควบคุมระบบหุ่นยนต์ในยุคดิจิทัล 4.0

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562เวลา 09.00น.
นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
 ...  Read more

การอบรมการจัดการเรียนรู้ Project Based Learning และ STEM Education

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00น.นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ...  Read more

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน-นักศึกษาใหม่(ระดับปวช.1และปวส.1)ประจำปี 2562

วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
 ...  Read more