ข่าวอบรม ประชุม สัมมนา

คัดเลือกนักเรียน-นักศึกษารับรางวัลพระราชทาน/2561

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561
เวลา 13.00น.นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุลผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
 ...  Read more

ประชุมแข่งทักษะพื้นฐาน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 30

วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา10.00น.
นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ...  Read more