อาชีวะเกมส์ 2560

พิษณุโลกเกมส์

วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 18.20 น.ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ให้เกียรติเปิดงานการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชาติ ...  Read more

กำหนดการพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ “เขลางค์นครเกมส์”

กำหนดการพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 12 “เขลางค์นครเกมส์”
 ...  Read more