ข้อมูลบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2557

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

สรุปข้อมูลบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2557

  • บัญชีรายชื่อข้าราชการครู ข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการทั่วไป
  • ครูอัตราจ้าง
  • ลูกจ้างประจำ
  • ลูกจ้างชั่วคราว