ขอแสดงความเสียใจกับคุณครูสุกรี ชูติกาญจน์ หัวหน้างานทวิภาคี

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ขอแสดงความเสียใจกับคุณครูสุกรี ชูติกาญจน์ หัวหน้างานทวิภาคี ที่มารดาเสียชีวิต
ณ จังหวัดนราธิวาส