พิธีเปิดการปัจฉิมนิเทศนักเรียน-นักศึกษา

พิธีเปิดการปัจฉิมนิเทศนักเรียน-นักศึกษา ระดับปวช.3และปวส.2ทุกแผนกช่าง ประจำปีการศึกษา 2559